دیابت نوع دو در چه بیمارانی دیده می شود؟

–1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.15329 بازدید
دیابت نوع دو در چه بیمارانی دیده می شود؟
سوال 6 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط میهمان

1 جواب

0 رأی
دیابت نوع 2 شایع ترین شکل بیماري قند است به طوري که 95
درصد مبتلایان به دیابت از این نوع بیماري رنج می برند. در این حالت سلول هاي بدن پاسخ دهی مناسب به انسولین موجود
در خون ندارند و به تدریج تولید انسولین توسط سلول هاي بتا نیز کاهش می یابد . پس بعضی از افراد دیابتی نوع 2 به
مصرف قرص هاي خوراکی پایین آورنده قند خون یا تزریق انسولین نیاز پیدا م ی کنند.
جواب 6 سال قبل توسط میهمان

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1238 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.73,557 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37840 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,109 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16359 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32737 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29669 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,114 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47160 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...