دیابت نوع دو در چه بیمارانی دیده می شود؟

–1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.15324 بازدید
دیابت نوع دو در چه بیمارانی دیده می شود؟
سوال 5 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط میهمان

1 جواب

0 رأی
دیابت نوع 2 شایع ترین شکل بیماري قند است به طوري که 95
درصد مبتلایان به دیابت از این نوع بیماري رنج می برند. در این حالت سلول هاي بدن پاسخ دهی مناسب به انسولین موجود
در خون ندارند و به تدریج تولید انسولین توسط سلول هاي بتا نیز کاهش می یابد . پس بعضی از افراد دیابتی نوع 2 به
مصرف قرص هاي خوراکی پایین آورنده قند خون یا تزریق انسولین نیاز پیدا م ی کنند.
جواب 5 سال قبل توسط میهمان

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11232 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.733,458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38830 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,095 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16352 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33721 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3661 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11240 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,103 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61149 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...