اصول طراحی سیستم کنترلی تا استفاده از PLC

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.313 بازدید

مفهوم کنترل کردن کاری بسیار آسان و ساده است، و انجام اصولی آن موارد زیر را میطلبد:

مشخص کردن ترتیب کار ماشین
انتخاب مدل PLC
اختصاص دادن آدرسهایی از حافظه PLC به ترمینالهای ورودی و خروجی
برنامه نویسی و ذخیره آن در حافظه PLC
تست نهایی و اجرای برنامه کنترلی


منبع: اصول طراحی سیستم کنترلی تا استفاده از PLC

سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط mohamadreza moharebi (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08190 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2769 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1440 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1146 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار هنر توسط covaje9258 (0 امتیاز)
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1978 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار هنر توسط covaje9258 (0 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09244 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34543 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06161 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 216 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 216 بازدید
سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط mohamadreza moharebi (0 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...