تفاوت بین REST API و RPC API چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.0520 بازدید

لطفا تفاوت بین REST API و RPC API را بیان کنید. سپاسگزارم.

سوال 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط sina.deuxshiri (10 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35121 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37524 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15224 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0566 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16283 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53963 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31682 بازدید
+3 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25577 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14340 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13121 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...