معنای اصطلاح string someone along چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.2639 بازدید

کاربرد اصطلاح string someone along چیست؟

سوال 1 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (130 امتیاز)

2 جواب

+1 رأی

معنی: به بازی گرفتن کسی

مثال:

Sara was stringing john along for years but she didn't mean to marry him

سارا سال ها جان را به بازی گرفته بود!اصلا نمی خواست باهاش ازدواج کنه!

جواب 2 هفته قبل توسط N.SA (711 امتیاز)
0 رأی

اصطلاح srting along 

معنا: به بازی گرفتن

مثال:

Sara was stringing John along for years but she didn't mean to marry him.

سارا سالها جان را به بازی گرفته بود! اصلا نمیخواست باهاش ازدواج کنه.

جواب 1 هفته قبل توسط N.SA (711 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3241 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1636 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2719 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6852 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7311 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9730 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6541 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 22 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 22 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 22 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...