آیا کاربرد واژه end و finish متفاوت اند؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 2.3314 بازدید

دو واژه ی end و finish چه تفاوتی در کاربرد در جمله دارند؟

سوال 5 روز قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (615 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1713 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8931 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19216 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.518 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3312 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4317 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4533 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4634 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3341 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6396 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...