برای بدست آوردن پروفایل برنامه و یا نمایشی از برنامه چه ابزارهای تست نرم افزار میتوان استفاده کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.214 بازدید
حوزه های پیشنهادی شامل دو دسته profiling و visualization هستند که بطور مثال حوزه
profiling شامل زیر حوزههایی مانند میزان حافظه مصرفی، garbage collection ، میزان کد
پوشش داده شده، توالی توابع فراخوانی شده در اجرا و غیره میباشد. حوزه visualization نیز
شامل زیر حوزه هایی مانند cfg , pdg ، prime path ,points to relation ، call graph ،
چسبندگی، پیچیدگی برنامه و غیره میباشد.
سوال 2 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mahmood Hosseini_477 (0 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 1 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24534 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48101 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.891,728 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,697 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,252 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3779 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3170 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08193 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26558 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17370 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...