نقاشی مارنسا اثر کدام هنرمند است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4917 بازدید

نقاشی مارنسا اثر کدم هنرمند است؟

سوال 1 ماه قبل در تالار هنر توسط sina-z (1,147 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11188 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25304 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار هنر توسط java_ (741 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12155 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار هنر توسط میشل (857 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35453 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار هنر توسط میشل (857 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2341 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار هنر توسط هیوا (373 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6623 بازدید
سوال 1 ماه قبل در تالار هنر توسط sina-z (1,147 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.133,511 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3324 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8315 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...