تصادف در خیابان دو طرفه داخل شهر

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.24125 بازدید
من در حال حرکت از خیابان بودم که یک ماشین در وسط خیابان پارک کرده بود که من هنگام رد شدن راننده ماشین پارک کرده در ماشین رو باز کرد و به گلگیر عقب من بخورد کرد مقصر چه کسی هست من یا ماشین پارک کرده
سوال 1 سال قبل در تالار وسایل نقلیه توسط سعید شرافتی شیرآباد_ (0 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
اگر در باز باشد و شما بزنید مقصرید ولی اگر در یهوی باز شده و شما تصادف بکنید مقصر اون است امتیاز یادتون نرود
جواب 1 سال قبل توسط ho3ein1 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22178 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.39980 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38264 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.051,719 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.82341 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65381 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...