تصادف در خیابان دو طرفه داخل شهر

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4356 بازدید
من در حال حرکت از خیابان بودم که یک ماشین در وسط خیابان پارک کرده بود که من هنگام رد شدن راننده ماشین پارک کرده در ماشین رو باز کرد و به گلگیر عقب من بخورد کرد مقصر چه کسی هست من یا ماشین پارک کرده
سوال 4 ماه قبل در تالار وسایل نقلیه توسط سعید شرافتی شیرآباد_ (0 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
اگر در باز باشد و شما بزنید مقصرید ولی اگر در یهوی باز شده و شما تصادف بکنید مقصر اون است امتیاز یادتون نرود
جواب 4 ماه قبل توسط ho3ein1 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3127 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.3741 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.641,199 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4651 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73151 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...