کلمه ی sick با ill چه تفاوتی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.44129 بازدید

دو کلمه ی sick و ill در کاربرد چه تفاوتی دارند؟

سوال 9 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (615 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4676 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.384 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.837 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5972 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3558 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52166 بازدید
سوال 10 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (615 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57190 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.14,419 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,957 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5316 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1343 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...