generic در Constructor

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 1.6313 بازدید
class MyClass<E> {

   MyClass(List<? extends E> list) {    } //Constructor 1

  <P> MyClass(List<P extends E> list) {    }//Constructor 2

}

چرا Constructor 1 مشکل نداره ولی به Constructor 2 گیر میده

مگه فرق بین استفاده از wildcard و یا اینکه یک کارکتر مثل p رو استفاده کنیم تویه چیه؟

مگه هر دو تاشون این معنی رو نمیدن که تمام فرزند های Type ی که برای E مشخص کردی رو قبول میکنم

سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط shahoo (6 امتیاز)

سوال های مشابه

+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43404 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0693 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11168 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5517 بازدید
سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط shahoo (6 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.1824 بازدید
سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط 1993 (22 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.0757 بازدید
سوال 1 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط shahoo (6 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3925 بازدید
سوال 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط masoud shahhosseini_ (10 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2525 بازدید
سوال 2 هفته قبل در تالار برنامه نویسی توسط shahoo (6 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8117 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...