نام ها زنانه چه فرقی با نام های مردانه دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.29106 بازدید
بر چه پایه نام های مردان زنان با هم یکی نیستند؟
سوال 11 ماه قبل در تالار گوناگون توسط sport (20 امتیاز)
تغییر تالار 11 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16219 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار گوناگون توسط Manam (199 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17315 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83187 بازدید
سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (615 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.79191 بازدید
سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (120 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53128 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.85285 بازدید
سوال 11 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (576 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.371,624 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29628 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.971,633 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...