نام ها زنانه چه فرقی با نام های مردانه دارند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.25113 بازدید
بر چه پایه نام های مردان زنان با هم یکی نیستند؟
سوال 1 سال قبل در تالار گوناگون توسط sport (20 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16228 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار گوناگون توسط Manam (199 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17319 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.75238 بازدید
سوال 10 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط شاکر (625 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7233 بازدید
سوال 11 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (135 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44147 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71305 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط N.SA (711 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.011,731 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28634 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16161 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.951,689 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...