چرا کشور. های پیشرفته مانند آلمان انگلیس و یا فرانسه برند ساخت موبایل ندارنند

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.31174 بازدید
چرا کشور. های بزرگ و پیشرفته اروپا برند ساخت موبایل ندارند
سوال 1 سال قبل در تالار موبایل و لوازم الکترونیکی توسط sport (20 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.027,428 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1476 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08130 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44905 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,687 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,288 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52195 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.4911,396 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار گوناگون توسط میشل (867 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...