چرا کشور. های پیشرفته مانند آلمان انگلیس و یا فرانسه برند ساخت موبایل ندارنند

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4111 بازدید
چرا کشور. های بزرگ و پیشرفته اروپا برند ساخت موبایل ندارند
سوال 9 ماه قبل در تالار موبایل و لوازم الکترونیکی توسط sport (20 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.826,009 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2159 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09116 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47839 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.761,572 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,239 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.09113 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06112 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.719,619 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار گوناگون توسط میشل (857 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...