چرا کشور. های پیشرفته مانند آلمان انگلیس و یا فرانسه برند ساخت موبایل ندارنند

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.34139 بازدید
چرا کشور. های بزرگ و پیشرفته اروپا برند ساخت موبایل ندارند
سوال 1 سال قبل در تالار موبایل و لوازم الکترونیکی توسط sport (20 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.946,685 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1666 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09122 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45863 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.741,625 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,265 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71163 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07124 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.7410,609 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار گوناگون توسط میشل (862 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...