مقصر تصادف از جلو در زمان گردش به چپ

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 5.292,803 بازدید

من با ماشینم گردش به چپ داشتم ماشین دیگری مسیر مستقیم داشته از جلو زده به چرچ عقب ماشین من مقصر کدوم هستیم. من با ماشینم در عوارضی تهران قم گردش به چپ داشتم با ماشینی که مسیر مستقیم داشته تصادف کردم در ضمن جلو اون ماشین خورده به چرخ عقب ماشین من آیا مقصر منم؟

سوال 1 سال قبل در تالار وسایل نقلیه توسط Ali Almasian_6922303 (0 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می کنند، هرگاه وسیله ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله ای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می نماید. 

کسی مقصر است که حق تقدم را رعایت نکرده، بنابراین ماشین در مسیر مستقیم حق تقدم داشته و مقصر نیست.

جواب 1 سال قبل توسط میشل (862 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81304 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.02393 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.39951 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7898 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.461,297 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.82870 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...