مقصر تصادف از جلو در زمان گردش به چپ

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 5.532,384 بازدید

من با ماشینم گردش به چپ داشتم ماشین دیگری مسیر مستقیم داشته از جلو زده به چرچ عقب ماشین من مقصر کدوم هستیم. من با ماشینم در عوارضی تهران قم گردش به چپ داشتم با ماشینی که مسیر مستقیم داشته تصادف کردم در ضمن جلو اون ماشین خورده به چرخ عقب ماشین من آیا مقصر منم؟

سوال 1 سال قبل در تالار وسایل نقلیه توسط Ali Almasian_6922303 (0 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می کنند، هرگاه وسیله ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله ای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می نماید. 

کسی مقصر است که حق تقدم را رعایت نکرده، بنابراین ماشین در مسیر مستقیم حق تقدم داشته و مقصر نیست.

جواب 10 ماه قبل توسط میشل (857 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.86237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.13325 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.46851 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.771,041 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.07786 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.541,302 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.663,353 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...