چگونه فونت ترمینال IntelliJ IDEA را میتوان تغییر داد؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2895 بازدید

چگونه فونت ترمینال IntelliJ IDEA را میتوان تغییر داد؟

سوال 11 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Nasim Salmani (967 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

preferences and select <--->IDE Settings | Editor | Color Scheme | Console Font<---

جواب 11 ماه قبل توسط Nasim Salmani (967 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22112 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 10.7520,677 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45141 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2170 بازدید
سوال 10 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Mirshams (146 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35174 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1267 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0982 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43491 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11147 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...