چگونه طالع بینی ایجاد شد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1355 بازدید

طالع بینی چگونه بوجود آمد؟

سوال 1 سال قبل در تالار تفریح و سرگرمی توسط سلطانی (992 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

"طالع نما" نمودار یا جدولی است از اجرام آسمانی که مواضع نسبی خورشید و ماه و ستاره ها و سیاره ها را در یک زمان معین نشان می دهد. برای ترتیب دادن طالع یک شخص، باید زمان و مکان دقیق تولد وی معلوم باشد تا بتوانند آن اجرام آسمانی را به زمان تولد وی ارتباط دهند.

منجم ها مدعی هستند که با تعیین موضع نسبی اجرام آسمانی در زمان تولد هر شخص، می توانند آینده اش را پیشگویی کنند تا به او اندرز بدهند که در زندگی تصمیماتی بگیرد و چه کارهایی را انجام دهد یا ندهد. توجه دارید که گفتیم "منجم" ها چنین ادعایی دارند و از همین جا می توانید به سرچشمه پیدایش طالع بینی پی ببرید.

طالع بینی قسمتی از علم احکام نجوم است و عقیده دارد، که اجرام آسمانی بر کارهای انسان ها موثرند و حوادث آینده را می توان به کمک مشاهدات نجومی پیشگویی کرد. سابقه تاریخی علم احکام نجوم به دوران کلدانی ها و بابلی ها در دو هزار سال پیش از میلاد حضرت عیسی (ع) می رسد.

علم احکام نجوم در ابتدا کوششی بود برای استفاده سودمند و ثمربخش از آنچه که در ستاره ها و سیاره ها در امور انسان ها مطالعه و مشاهده می شود. منجم ها و سایر ستاره شناس های روزگار باستان متوجه شده بودند که حرکات خورشید و ماه و ستارگان و سیاره ها با نظم خاصی صورت می گیرد.

فصل های سال، بارندگی ها و دوره های رشد گیاهان نیز از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کردند. از همین جا بود که منجم ها این دو موضوع را به یکدیگر ارتباط دادند و این اعتقاد را دامن زدند که گویا حرکات و مواضع اجرام آسمانی بر زندگی انسان ها تاثیر می گذارند.

جواب 1 سال قبل توسط سلطانی (992 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3943 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19134 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0796 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.927,534 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27497 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2382 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12253 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...