چند نوع دندان داریم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 3.351,582 بازدید

دندان های ما چند نوع هستند و هر کدام چه عملکردی دارد؟

سوال 1 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط شاکر (615 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

ما 32 دندان داریم، که به طور مساوی در دو فک قرار گرفته اند:

چهار دندان پیشین، برای گاز زدن و بریدن غذا.

دو دندان نیش که کار آنها نیز پاره کردن غذا است.

چهار دندان آسیای کوچک که برای پاره کردن و له کردن غذا به درد ما میخورند.

چهار آسیاب بزرگ در قسمت عقب دهان، که کارشان واقعا آسیاب کردن و نرم ساختن غذا است.

دو دندان عقل، که در انتهای آرواره قرار دارند.

جواب 1 سال قبل توسط ashvan (120 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.11320 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8220 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52250 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1170 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16103 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 11.437,271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 10.276,827 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91606 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49327 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...