نام یک فیلم سینمایی روسی که یک شاه پس از پیروزی تمام نظامی ها را گردن میزند رو میخواستم؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.161 بازدید

یک فیلم بنظرم روسی که حدود ۳۰ سال پیش دیدم، که یک شاهی لشکرکشی میکنه و پیروز میشه و بعد از پیروز شدن دستور میدهد که تمامی افسران و فرماندهان خائن همراه با خانواده (پدر، مادر، زن، بچه) گردن زده بشوند.

سوال 1 سال قبل در تالار هنر توسط Masoud Aharoon_72879 (0 امتیاز)
ویرایش 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2768 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23140 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0692 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1270 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08137 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1988 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23104 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1361 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...