چرا برای سرخ شدن بهتر کتلت باید وسط تکه های آن را سوراخ کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.5349 بازدید

چرا برای سرخ شدن بهتر کتلت باید وسط تکه های آن را سوراخ کرد؟

سوال 1 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط میشل (857 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

بخاطر اینکه روغن وسط کتلت برود و خوب مغزپخت شود.

جواب 1 سال قبل توسط ashvan (120 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.931,864 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.58971 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط میشل (857 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41165 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.781,153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.821,189 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط میشل (857 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.1810,351 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11192 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12214 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2256 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...