چرا برای سرخ شدن بهتر کتلت باید وسط تکه های آن را سوراخ کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.51435 بازدید

چرا برای سرخ شدن بهتر کتلت باید وسط تکه های آن را سوراخ کرد؟

سوال 2 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط میشل (862 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

بخاطر اینکه روغن وسط کتلت برود و خوب مغزپخت شود.

جواب 2 سال قبل توسط ashvan (155 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.952,056 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6464 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.81,384 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط میشل (862 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38213 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.891,513 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.041,651 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط میشل (862 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.712,246 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1199 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11224 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...