خطای زمان اجرا

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1128 بازدید
سلام و درود ببخشید کدی 
که نوشتم اشکالش کجاس 
من میخوام وختی آرایه اول مقدار دهی شد 
نتیجه رو

چاپ کنه بعد به سراغ آرایه بعدی رفته ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم سریع به آرایه بعدی رفته و در آخر سر نتیجه هارو چاپ میکنه

 

import java.util.*;

public class Main
   {
     public static void main(String[] args)

        {
          int one ;
          int two ;
          Scanner input = new Scanner( System.in );

          System.out.println( "enter a number(Array1) " );

          one = input.nextInt( );

          int[] arrayOne = new int[one];

          System.out.println( "\nenter " + one + " number to save" );

          for ( int i =0 ; i < arrayOne.length ; i ++ ){

               arrayOne [ i ] = input.nextInt( );

               System.out.print( " number Added to [" + i + "] indice of Array\n" );

             }

          System.out.println( "\nenter a numbe(Array2) " );

          two = input.nextInt( );

          int[] arrayTwo = new int[two];

          System.out.print( "\nenter " + two + " number to save" );

          for ( int c =0 ; c < arrayTwo.length ; c ++ ){

               arrayTwo [ c ] = input.nextInt( );
               System.out.print( " number Added to [" + c + "] indice of Array\n" );
             }


          
        lengthOne(arrayOne);
        
        lengthTwo(arrayTwo);
        }
        
     private static int [] arrayOne ;
     private static int [] arrayTwo;


     
         
        
     private static void lengthOne(int [] one)
        {
          System.out.println( "\nArray one is : " );
          arrayOne = one;
          for ( int row : arrayOne ){


               System.out.print( row + " " );
             }        }
     private static void lengthTwo(int [] two)
        {
          System.out.println( "\nArray two is : " );
          arrayTwo = two ;
          for ( int rows : arrayTwo ){
               System.out.print( rows + " " );
             }

        }
   }

 

سوال 8 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mehrad (7 امتیاز)
ویرایش 8 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7345 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2761 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1535 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2763 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1654 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1588 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1165 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0868 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24209 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0337 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...