خطای Protocol String.Chars not implemented for در Elixir

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0615 بازدید

تکه کد زیر در زبان برنامه نویسی Elixir پیغام خطای Protocol String.Chars not implemented for می دهد:

pid = spawn fn -> 1 + 2 end
IO.puts pid
سوال 8 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

تابع IO.puts بعنوان پارامتر فقط String و یا پارامتری که پروتکل String.Chars را پیاده سازی کرده باشد می گیرد که pid این خصوصیات را ندارد. برای این کار باید از تابع IO.inspect استفاده شود.

جواب 8 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3373 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0666 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.176 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0222 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0563 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7445 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2461 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1370 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0972 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0557 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط MohammadReza (0 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...