تبدیل یک InputStream به String در جاوا

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1247 بازدید

من از یک library استفاده می کنم که خروجی آن InputStream می باشد چگونه می توانم محتوای InputStream را در قالب String داشته باشم؟

سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

با استفاده از متد زیر می توان این کار را انجام داد:

	public static String convertInputStreamToString(InputStream is) {

		BufferedReader br = null;
		StringBuilder sb = new StringBuilder();

		String line;
		try {

			br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
			while ((line = br.readLine()) != null) {
				sb.append(line);
			}

		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		} finally {
			if (br != null) {
				try {
					br.close();
				} catch (IOException e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		}

		return sb.toString();

	}
جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1591 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15208 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43641 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38135 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1698 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط java_ (689 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24207 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31278 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...