برای update کردن مقادیر key - value یک فیلد از نوع hstore چه راه حلی پیشنهاد میدین؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0231 بازدید

برای update کردن مقادیر key - value یک فیلد از نوع hstore چه راه حلی پیشنهاد میدین؟

من در پایتون از for و salalchemy  استفاده کردم اما خیلی کنده

  ways = session.query(ApproveWay).filter(ApproveWay.changeset_id == changeset_id).all()
  for way in ways:
    for tag in way.tags.keys():
      way.tags.update({tag.replace('$$', ' '): way.tags[tag].replace('$$', ' ')})
سوال 4 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط h.yekta (170 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1951 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28285 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,320 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25430 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1188 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1182 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...