برای update کردن مقادیر key - value یک فیلد از نوع hstore چه راه حلی پیشنهاد میدین؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0226 بازدید

برای update کردن مقادیر key - value یک فیلد از نوع hstore چه راه حلی پیشنهاد میدین؟

من در پایتون از for و salalchemy  استفاده کردم اما خیلی کنده

  ways = session.query(ApproveWay).filter(ApproveWay.changeset_id == changeset_id).all()
  for way in ways:
    for tag in way.tags.keys():
      way.tags.update({tag.replace('$$', ' '): way.tags[tag].replace('$$', ' ')})
سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط h.yekta (170 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2646 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28254 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07104 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09127 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.811,213 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24402 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1172 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1170 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09163 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...