تبدیل آرایه از بایت ها با ساختار Little Endian به String در جاوا

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.15123 بازدید

با توجه به اینکه در جاوا برای دستکاری اطلاعات در سطح بیت و بایت از ساختار Big endian استفاده می شود یک آرایه از بایت ها با ساختار Little Endian چگونه می توان به String تبدیل کرد؟

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

کلاس String در جاوا برای این کار constructor دارد ولی باید encoding درست به آن ارسال شود. برای مقال برای UTF-16 Little Endian بصورت زیر می باشد:

String str = new String(byteArr, "UTF-16LE");
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)
انتخاب شده در 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12106 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57507 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0650 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1247 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1591 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1580 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07106 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26402 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (817 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29457 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...