ارسال پارامتر به یک فایل shell script

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0435 بازدید

چگونه می توان به یک فایل shell script پارامتر ارسال کرد و از آن پارامتر در اسکریپت shell script استفاده کرد؟

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی

یکی از راه ها این است که پارامتر ها را بصورت آرگومان به اسکریپت ارسال کنید:

sh test.sh 47 9 34

و بعدش با استفاده از $ در اسکریپت به پارامتر ها دسترسی داشته باشید:

echo "first parameter is $1"

echo "Second parameter is $2"

echo "Third parameter is $3"

خروجی:

first parameter is 47

Second parameter is 9

Third parameter is 34
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15105 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0660 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0687 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0685 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0342 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14207 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0350 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0565 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0543 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...