کاربرد ساختار if let در زبان برنامه نویسی Swift چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0761 بازدید

ساختار if let در چه مواردی در برنامه نویسی Swift کاربرد دارد؟

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای جلوگیری از برخورد با مقدار nil در Swift، بجای برگرداندن نوع مورد نظر معمولا توصیه می شود نوع Optional آن برگردانده شود:

var airports = ["YYZ": "Toronto Pearson", "DUB": "Dublin"]
let airport = airports["YYZ"]; // return String? instead of String

مقدار ذخیره شده در airport از نوع String? یا optional string است و برای دسترسی به آن باید آن را unwrap کرد:

let airport: String = airports["YYZ"]!;

اما در صورتی که مقدار airports["YYZ"] برابر nil باشد برنامه با خطا روبرو خواهد شد. ساختار if let به ما این امکان را می دهد ابتدا چک کنیم که مقدار airports["YYZ"] برابر nil نیست و سپس آن را درون یک متغییر unwrap کنیم:

if let airport = airports["YYZ"] {
    println("The name of the airport is \(airport).")
} else {
    println("That airport is not in the airports dictionary.")
}
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0544 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7746 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0656 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0982 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76898 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1107 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3315 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1199 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 16.533 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...