آیا می توان در برنامه نویسی iOS در یک پروژه بطور همزمان از Swift و Objective-C استفاده کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0982 بازدید

آیا در یک پروژه iOS می توان بصورت همزمان از دو زبان برنامه نویسی Swift و Objective-C استفاده کرد؟

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)
تغییر تالار 1 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

بله این امکان وجود داره. به این قابلیت mix and match می گویند که در این صفحه رسمی سایت apple developer مفصل درباره آن توضیح داده شده است.

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.54117 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16145 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6446 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 12.3337 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0657 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0657 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76899 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.5579 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...