بستن الگوی MVVM چیست و چه کاربردی دارد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.32533 بازدید
مفهوم الگوی mvvm چیست و تفاوت آن با الگوی MVC در چیت و چه کاربردی دارد؟
بسته شده بدلیل تکراری یودن با: تفاوت الگوی معماری MVVM و MVC چیست؟
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,947 امتیاز)
بستن 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
mvvc  یا mvvm  ؟؟
سوال تکراری است:
https://javabyab.com/1847

سوال های مشابه

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.322,939 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22190 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05106 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.988,727 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13151 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2235 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34418 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...