آیا برنامه های iOS که با زبان Swift توسعه داده می شوند بر روی نسخه های قدیمی iOS نیز اجرا می شوند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1105 بازدید

آیا برنامه های iOS که با زبان Swift توسعه داده می شوند بر روی نسخه های قدیمی iOS (نسخه های قبلی iOS مانند 6 یا 7) نیز اجرا می شوند؟

سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)
تغییر تالار 1 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

محیط runtime زبان های Swift و Objective-C یکی است ولی برنامه های توسعه داده شده با Swift فقط بر روی iOS 7 به بالا اجرا می شود.

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)
ویرایش 1 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.67112 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0982 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.9246 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0657 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59955 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0656 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76897 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.9379 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2441 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...