تفاوت Effected و Affected در زبان انگلیسی چیست؟

+2 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.691,545 بازدید

دو کلمه Effected و Affected بسیار شبیه به هم هستند، آیا معنی و کاربرد متفاوتی دارند؟ یا اینکه کاملا یکسان هستند و فقط از نظر املاء با یکدیگر متفاوتند؟

سوال 6 سال قبل در تالار علم و دانش توسط میشل (857 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 4 سال قبل توسط ایمان

2 جواب

+2 رأی
 
بهترین جواب

با دو مثال تفاوت این دو را براتون توضیح می دهم:

The BP oil spill adversely affected marine wildlife in the Gulf of Mexico and surrounding areas.

ترجمه (دست و پا شکسته): نشت نفت شرکت BP تاثیر منفی بر حیات وحش دریایی در خلیج مکزیک و مناطق اطراف آن را گذاشته است.

در جمله بالا Affected بمعنی تاثیر گذاشتن است.

After the BP oil spill, the government effected sweeping environmental regulation.

ترجمه (دست و پا شکسته): پس از نشت نفت شرکت BP، دولت مقررات زیست محیطی گسترده ای را به اجرا درخواهد آورد.

در جمله بالا Effected بمعنی اجرا کردن است.

جواب 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,385 امتیاز)
انتخاب شده در 6 سال قبل توسط میشل
+1 رأی
معانی وکاربردهای مختلفی دارند:
**واژه affect  دارای معانی وکاربردهای زیر است که درسه دسته تقسیم میشود:
- تغییر دادن ومتاثرکردن:affected = تخت تاثیرقرارگرفته  {مثال: Inflation affects the buying power(تاثیر تورم برقدرت خرید)}
-احساسات
-infect: مبتلا ودچارکردن(تاثیر بصورت بیماری) : مثال: Rheumatic fever can affect the heart
effect ** دارای معانی وکاربردهای بیشتری است
- مثلا به معنی نتیجه یا result : The drug had an immediate effect on the pain
- قانون علمی،فرضیه: photovoltaic effect
-اجرا کردن ,...
جواب 6 سال قبل توسط SAMIRA (7,126 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 16.2428,880 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.3510,894 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39423 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35645 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.022,026 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,656 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23460 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22439 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,480 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...