بستن زبان Swift در برابر Objective-c و Python برتری دارد ؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.15167 بازدید
در روزی که زبان Swift از سوی شرکت Apple معرفی شد از سوی شرکت Apple

Python 1%

Objective_C 20%

در برنامه نویسی مورد استفاده خواهند گرفت .

 

زبان Swift چه قابلیتهای دارد که  زبان های بی نظیری مثل Objective-c, PYTHON را میشه گفت کاملا از صفحه ای Apple خذف کرده است ؟
بسته شده بدلیل تکراری یودن با: خصوصیات بارز زبان برنامه نویسی Swift چیست؟
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط hosseini (1,832 امتیاز)
بستن 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0982 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.51118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14130 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76901 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36469 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16167 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18222 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61958 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.95162 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...