بدست آوردن اولین رکورد نتیجه یک query در JPA (معادل top 1 در SQL)

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.09162 بازدید

بدست آوردن اولین رکورد نتیجه یک query در JPA، چیزی شبیه top 1 در SQL:

Select top 1 * from table
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار باید از متد setMaxResults کلاس query استفاده کرد:

String jpql = "SELECT t FROM table t";
Query query = em.createQuery(jpql);
query.setMaxResults(1).getResultList();
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0356 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0466 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13171 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11191 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06123 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07154 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...