می توان در قسمت FROM یک JPQL از sub-selects استفاده کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0244 بازدید

آیا می توان مانند SQL، در قسمت FROM یک JPQL از sub-selects استفاده کرد:

Select a.*, c.quantity from A as a, (Select Count(*) as quantity 
from B as b where b.id_a = a.id_a) as c;
سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: می توان در JPQL از select های تودرتو (sub-selects) استفاده کرد؟
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,385 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب
متاسفانه در JPA 2 این امکان وجود نداره. البته eclipselink از این موضوع پشتیبانی می کنه
جواب 4 سال قبل توسط rasta (65 امتیاز)
انتخاب شده در 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07118 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0355 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17100 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0460 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rasta (65 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3262 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (307 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63126 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (307 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.260 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25156 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...