آیا می توان در JPA قسمت ORDER BY یک JPQL را با استفاده از پارامتر ست کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0355 بازدید

آیا می توان در JPA قسمت ORDER BY یک JPQL را با استفاده از پارامتر بصوت زیر ست کرد؟

query = "SELECT c FROM item ORDER BY :orderColumn :order"
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,385 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0244 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17100 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0460 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rasta (65 امتیاز)
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4775 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mahkh (130 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3262 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (307 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63126 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (307 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25156 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...