آیا می توان در JPA قسمت ORDER BY یک JPQL را با استفاده از پارامتر ست کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0363 بازدید

آیا می توان در JPA قسمت ORDER BY یک JPQL را با استفاده از پارامتر بصوت زیر ست کرد؟

query = "SELECT c FROM item ORDER BY :orderColumn :order"
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (361 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0351 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07131 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08162 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09171 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16121 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0466 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rasta (65 امتیاز)
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,066 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mahkh (130 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.38109 بازدید
سوال 2 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط masoud shahhosseini_ (30 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2171 بازدید
سوال 11 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55193 بازدید
سوال 11 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...