آیا می توان در JPA قسمت ORDER BY یک JPQL را با استفاده از پارامتر ست کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0356 بازدید

آیا می توان در JPA قسمت ORDER BY یک JPQL را با استفاده از پارامتر بصوت زیر ست کرد؟

query = "SELECT c FROM item ORDER BY :orderColumn :order"
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09162 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16103 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0461 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rasta (65 امتیاز)
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4785 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Mahkh (130 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2862 بازدید
سوال 7 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (314 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57132 بازدید
سوال 7 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (314 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24160 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...