تفاوت verification و validation در مفاهیم تست نرم افزار چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 2.663,731 بازدید
تفاوت verification و validation در مفاهیم تست نرم افزار چیست؟
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (992 امتیاز)

2 جواب

+2 رأی
 
بهترین جواب

(Validation and Verification) در مهندسی نرم‌افزار به فرآیندی گفته می‌شود که پس از تولید و یا در طی آن اعمال می‌گردد تا از صحت و کارآیی سیستم مورد نظر اطمینان حاصل شود.

عموما مفهوم اعتبارسنجی (Validation) کلی‌تر از مفهوم درستی‌سنجی (Verification) است. اعتبارسنجی (Validation)، به مفهوم این است که نتایجی که پس از اجرای سیستم گرفته می‌شود با نتایجی که هدف ساخت سیستم بوده مطابقت می‌کند (کارِ درست را انجام می‌دهد). اما درستی‌سنجی Verification، به مفهوم انطباق کامل سیستم با توصیفی است که از سیستم ارائه شده (کار را درست انجام می‌دهد)

جواب 3 سال قبل توسط tashtboland (2,201 امتیاز)
انتخاب شده در 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
0 رأی

Validation می گوید آیا ما نرم افزار درستی تولید کرده ایم (بر اساس نیاز مشتری)

Verification می گوید آیا ما نرم افزار را بدرستی ایجاد کرده ایم (آیا نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار مطابقت دارد)

جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (992 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3144 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0456 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0576 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط chitforoush (9 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3820 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2895 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6320 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27201 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0971 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4407 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...