تفاوت verification و validation در مفاهیم تست نرم افزار چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 2.985,177 بازدید
تفاوت verification و validation در مفاهیم تست نرم افزار چیست؟
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,045 امتیاز)

2 جواب

+2 رأی
 
بهترین جواب

(Validation and Verification) در مهندسی نرم‌افزار به فرآیندی گفته می‌شود که پس از تولید و یا در طی آن اعمال می‌گردد تا از صحت و کارآیی سیستم مورد نظر اطمینان حاصل شود.

عموما مفهوم اعتبارسنجی (Validation) کلی‌تر از مفهوم درستی‌سنجی (Verification) است. اعتبارسنجی (Validation)، به مفهوم این است که نتایجی که پس از اجرای سیستم گرفته می‌شود با نتایجی که هدف ساخت سیستم بوده مطابقت می‌کند (کارِ درست را انجام می‌دهد). اما درستی‌سنجی Verification، به مفهوم انطباق کامل سیستم با توصیفی است که از سیستم ارائه شده (کار را درست انجام می‌دهد)

جواب 4 سال قبل توسط tashtboland (2,201 امتیاز)
انتخاب شده در 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
0 رأی

Validation می گوید آیا ما نرم افزار درستی تولید کرده ایم (بر اساس نیاز مشتری)

Verification می گوید آیا ما نرم افزار را بدرستی ایجاد کرده ایم (آیا نرم افزار اصول مهندسی نرم افزار مطابقت دارد)

جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,045 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4952 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1885 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0467 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0586 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط chitforoush (9 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0264 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1336 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2390 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17114 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52453 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16163 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...