کاربر "ANONYMOUS"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: TehRan
وب سایت:
درباره: Java Developer

فعالیت های "ANONYMOUS"

امتیاز: 349 امتیاز (رتبه #57)
سوال ها: 65 (45 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ANONYMOUS ›
جواب ها: 13 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط ANONYMOUS ›
نظرها: 32
رأی های داده شده: 1 سوال, 79 جواب
رأی های داده شده: 79 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 40 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ANONYMOUS"

...