کاربر "میشل"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "میشل"

امتیاز: 773 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 288 (139 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط میشل ›
جواب ها: 74 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط میشل ›
نظرها: 40
رأی های داده شده: 18 سوال, 253 جواب
رأی های داده شده: 271 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 211 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "میشل"

0 رأی
1 جواب 27 بازدید
0 رأی
1 جواب 26 بازدید
...