ایجاد فولدر با استفاده از shell script در صورتی که فولدر وجود داشته خطا می دهد

0 رأی

وقتی می خواهم با دستور زیر در shell script یک فولدر ایجاد کنم:

mkdir some_folder

خطای "mkdir: cannot create directory `some_folder': File exists" می دهد.

سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (920 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی

باید از دستور mkdir با پارامتر -p استفاده کنید:

mkdir -p some_folder

با این پارامتر در صورتی که فولدر وجود داشته باشد خطا نمی دهد.

جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (920 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب 49 بازدید
+1 رأی
2 جواب 81 بازدید
0 رأی
1 جواب 32 بازدید
+1 رأی
0 جواب 44 بازدید
0 رأی
1 جواب 86 بازدید
0 رأی
1 جواب 62 بازدید
0 رأی
1 جواب 166 بازدید
...