چگونه می توان از یک عکس در GWT دکمه (Button) ساخت؟

0 رأی

می خواهم بجای Button از یک عکس در یک برنامه GWT استفاده کنم و handler های Button رانیز داشته باشم (مانند ClickHandler)، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (924 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی

ابتدا عکس های خود را بصورت ClientBundle در یک کلاس تعریف کنید:

public interface Images extends ClientBundle{
    
    @Source("img.png")
    ImageResource img();

}

سپس با استفاده از GWT.create از کلاس تعریف شده شئ بسازید:

private Images images = GWT.create(Images.class);

در نهایت با استفاده از کلاس Image می توانید یک widget شبیه Button داشته باشید:

private Image imageImg = new Image(images.img());
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (924 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب 109 بازدید
0 رأی
1 جواب 173 بازدید
0 رأی
0 جواب 22 بازدید
0 رأی
1 جواب 52 بازدید
0 رأی
1 جواب 46 بازدید
...