دستور ایجاد وقفه در زمان اجرای دستورات shell script

0 رأی

می خواهم در یک shell script با استفاده از یک دستور بمدت 5 ثانیه در اجرای دستورات وقفه ایجاد کنم و سپس بعد از 5 ثانیه دستورات بعدی اجرا شوند، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟

سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (64 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

با استفاده از دستور sleep می توان این کار را انجام داد:

sleep NUMBER[SUFFIX]

که SUFFIX می تواند s (ثانیه)، m (دقیقه)، h (ساعت) و d (روز) باشد و اگر SUFFIX قرار ندهیم بصورت پیش فرض ثانیه در نظر گرفته می شود:

وقفه برای 5 ثانیه:

sleep 5

وقفه برای 5 دقیقه:

sleep 5m
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (64 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب 49 بازدید
0 رأی
1 جواب 33 بازدید
+1 رأی
0 جواب 51 بازدید
0 رأی
1 جواب 86 بازدید
0 رأی
1 جواب 64 بازدید
0 رأی
1 جواب 42 بازدید
...