پیدا نکردن javac پس از نصب OpenJDK در CentOS

0 رأی

پس از نصب OpenJDK با استفاده از دستور sudo yum install java-1.8.0-openjdk ، دستور javac در path سیستم قرار ندارد در حالی که دستور java شناسایی می شود.

سوال 1 ماه قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (736 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی

پکیج java-1.8.0-openjdk در CentOS فقط حاوی JRE است و اگر بخواهید JDK هم بر روی سیستم نصب شود باید پکیج java-1.8.0-openjdk-devel را نیز نصب کنید:

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel
جواب 1 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam (736 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب 61 بازدید
0 رأی
0 جواب 138 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (736 امتیاز)
0 رأی
1 جواب 361 بازدید
0 رأی
1 جواب 62 بازدید
0 رأی
1 جواب 40 بازدید
0 رأی
0 جواب 59 بازدید
+1 رأی
1 جواب 47 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (736 امتیاز)
...