چگونه می توان در جاوا String هایی که در آنها کاراکتر هایی مثل %20 قرار دارند را تبدیل کرد؟

0 رأی

بعضی از String ها هستند که encoding خاصی دارند و در آن کاراکتر هایی مثل %20 وجود دارد، چگونه می توان این مدل String ها را در جاوا به حالت عادی تبدیل کرد؟

برای مثال :

random%20word%20%A3500%20bank%20%24
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (998 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی

با استفاده از متد decode کلاس URLDecoder می توانید String را decode کنید:

    try { 
      return URLDecoder.decode("random%20word%20%A3500%20bank%20%24", "UTF-8"); 
    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
      e.printStackTrace(); 
    }
جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (998 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب 224 بازدید
0 رأی
1 جواب 446 بازدید
0 رأی
1 جواب 202 بازدید
0 رأی
1 جواب 38 بازدید
0 رأی
1 جواب 181 بازدید
+1 رأی
2 جواب 590 بازدید
0 رأی
0 جواب 115 بازدید
...