تبدیل آرایه از بایت ها با ساختار Little Endian به String در جاوا

0 رأی

با توجه به اینکه در جاوا برای دستکاری اطلاعات در سطح بیت و بایت از ساختار Big endian استفاده می شود یک آرایه از بایت ها با ساختار Little Endian چگونه می توان به String تبدیل کرد؟

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (66 امتیاز) 34% درصد پذیرش

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

کلاس String در جاوا برای این کار constructor دارد ولی باید encoding درست به آن ارسال شود. برای مقال برای UTF-16 Little Endian بصورت زیر می باشد:

String str = new String(byteArr, "UTF-16LE");
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (66 امتیاز)
انتخاب شده در 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب 49 بازدید
0 رأی
1 جواب 40 بازدید
0 رأی
1 جواب 76 بازدید
+1 رأی
1 جواب 389 بازدید
+1 رأی
1 جواب 439 بازدید
...