منبع آموزشی برای تولید برنامه iOS با استفاده از زبان برنامه نویسی Swift

0 رأی

اکثر منابعی که برای زبان برنامه نوسی Swift وجود دارند درباره یادگیری این زبان برنامه نوسی هستند. من دنبال منبعی هستم که نحوه تولید برنامه iOS با استفاده این زبان را کامل توضیح داده باشد.

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (64 امتیاز) 34% درصد پذیرش

3 جواب

+1 رأی

شاید این فیلم آموزشی بد نباشد. خودم اندروید رو از این جا یاد می گیرم بد نیست.

جواب 2 سال قبل توسط java_ (669 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
+1 رأی

سایت raywenderlich خودآموز های زیادی برای یادگیری برنامه نویسی iOS با Swift دارد.

جواب 2 سال قبل توسط sina-z (927 امتیاز)
0 رأی

دانشگاه Stanford یک دوره آموزشی با نام Developing iOS 8 Apps with Swift داره که حیلی بدرد من خورد.

جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (64 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب 37 بازدید
0 رأی
1 جواب 54 بازدید
+1 رأی
2 جواب 864 بازدید
...