بستن زبان Swift در برابر Objective-c و Python برتری دارد ؟

0 رأی
در روزی که زبان Swift از سوی شرکت Apple معرفی شد از سوی شرکت Apple

Python 1%

Objective_C 20%

در برنامه نویسی مورد استفاده خواهند گرفت .

 

زبان Swift چه قابلیتهای دارد که  زبان های بی نظیری مثل Objective-c, PYTHON را میشه گفت کاملا از صفحه ای Apple خذف کرده است ؟
بسته شده بدلیل تکراری یودن با: خصوصیات بارز زبان برنامه نویسی Swift چیست؟
سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط hosseini (1,832 امتیاز) 67% درصد پذیرش
بستن 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب 864 بازدید
0 رأی
1 جواب 160 بازدید
0 رأی
0 جواب 37 بازدید
0 رأی
1 جواب 54 بازدید
...